Hlavní strana
Možnosti spolupráce
Dokumenty
Legislativní požadavky
Kontakty
Zákaznická sekce

 O FIRMĚ                                                                                                    
Na základě dlouholetých zkušeností našich pracovníků nabízíme pomoc s veškerými činnostmi potřebnými při provozu všech druhů vyhrazených technických zařízení na různých úrovních. Naše služby pokrývají celý rozsah potřebných činností od zpracování potřebné dokumentace, proškolení obsluh, provádění revizí, zajištění a koordinaci odstranění závad nalezených při revizích až po zpracování plánu revizí, hlídání termínů a převzetí legislativně možné odpovědnosti při provozu vyhrazených technických zařízení jako pověřená Osoba odpovědná.

Naším cílem je zajištění takových služeb, abychom vám maximálně zjednodušili starosti o bezpečný a efektivní provoz vyhrazených technických zařízení a všechny činnosti prováděli tak, aby případné návštěvy kontrolních orgánů neshledali žádné závady.

 REVIZNÍ ČINNOSTI NA VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH       
V rámci našich činností naši revizní technici zajišťují revize, kontroly, inspekce a prohlídky všech vyhrazených technických zařízení stanovených zákonem 174/1968 Sb., tj. zařízení elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích.
Provádění všech legislativou předepsaných činností, určení jejich period, zajištění jejich provádění a řešení nalezených závad je zákonnou odpovědností provozovatele vyhrazeného technického zařízení resp. jím pověřených osob za příslušná vyhrazená technická zařízení. Provádění revizí a kontrol také díky identifikaci a řešení úniků pomáhá snižovat provozní náklady. Nabízíme několik způsobů možností spolupráce od pouhého provádění revizí až po zajištění veškerých souvisejících potřebných činností – viz. Možnosti Spolupráce

 ŠKOLENÍ OBSLUH                                                                                      
Provádíme veškerá školení obsluh potřebná k provozu vyhrazených technických zařízení:
  školení a ověření znalostí dle vyhl. 50/1978 Sb. - § 4,5,6,7,8
  školení jeřábníků, vazačů a obsluh pracovních plošin
  obsluhy tlakových nádob
  obsluha plynového zařízení
  topičské zkoušky
Součástí školení je požadované prověření znalostí dle požadavků příslušné normy a vyhlášky, včetně vydání a dodání potřebných dokumentů (presenční listina, vyhodnocené testy, osvědčení, průkazy apod.)

 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                    
Pro bezpečný a bezproblémový provoz vyhrazených technických zařízení legislativa požaduje velké množství dokumentace. Nabízíme posouzení stávajících dokumentů a jejich případné doplnění, pokud vůbec neexistují zpracujeme dokumenty nové. Vypracujeme například:
  Řády preventivní údržby                  
  Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení
  Protokoly o určení vnějších vlivů     
  Plány revizí a preventivní údržby
  Místní provozní předpisy                    
  Návody ke strojním zařízením atd.                                                                    

 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ                                                            
V případě zájmu zajišťujeme odstranění nalezených závad. Toto provádíme buď vlastními silami, nebo formou koordinace vámi vybraného dodavatele s ohledem na evidenci odstranění závad v revizních zprávách nebo formou protokolu o odstranění závad.